BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, June 4, 2008

ASGMENT DHABT...

ukm

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

NATIONAL UNIVERSITY OF MALAYSIA

PROGRAM SARJANAMUDA DENGAN PENDIDIKAN

( PENDIDIKAN AL-QURAN )

SESSI 2007/2008

USTAZ HAFIZ BIN JAMIL

DHABT AL-QUR'AN PPPN1033

TAJUK TUGASAN:

الفصـــــــل الخــــــــــــامس

فـــى علامـــــــــة المــــــــــــــــــــد


BAB LIMA

TANDA MAD

Ikhtilaf ulama’ dhabt dalam meletakkan tanda mad: ( persoalan ) Adakah memerlukan tanda atau tidak untuk menunjukkan mad? Sebahagian ulama’ Nukat di Iraq menyatakan tidak memerlukan tanda mad memadai berdiri dengan sendiri disebabkan mad.

Dan jumhur ulama’ pula menyatakan bahawa memerlukan tanda untuk menunjukkan penambahan panjangnya mad ke atas mad tabi’i[1]. Dan tanda mad ialah berbentuk garis panjang di hujungnya terangkat sedikit seperti ( ~ ) ialah diambil daripada perkataan ( مد ) selepas dihilangkan huruf mimnya dan hujung huruf dalnya yang tinggi, Dan ikhtilaf ulama’ dalam bagaimana cara peletakkan tanda mad ( ~ ).

Pertama: diletakkan di tengah dan bertentangan dengan huruf mad seperti ( ) pilihan Abu Daud dan sebagaimana kita beramal dengannya sekarang.

Kedua: diletakkan di permulaan yang bertentangan dengan huruf mad dan kelihatan tertarik kehadapan seperti ( ) dan diletakkan tanda mad di atas tiga huruf mad iaitu: alif, wau dan ya’ apabila bersambung dengan huruf hamzah dalam satu kalimah contohnya: ( جاء ) atau terpisah dalam dua kalimah contohnya: ( وفى أنفسكم ) hanya bagi qiraat yang kadar madnya melebihi dua harakat, manakala bagi qiraat yang membacanya dengan dua harakat sahaja tidak memerlukan tanda mad, atau diletakkan tanda mad selepasnya tanda sukun yang jelas ketika wasal dan wakaf samaada selepas mad huruf yang bersabdu contohnya ( دابة ) manakala selepas mad huruf yang mukhafaf contohnya ( محياى ) bagi qiraat yang memebaca sukun pada ya’ dan apabila diletakkan tanda mad selepasnya yang jelas ketika wakaf sahaja contohnya ( متاب ) dan diletakkan tanda mad selepasnya sukun yang jelas ketika wasal sahaja contohnya

( أفى الله ) maka tiada tanda mad pada dua keadaan ini dan tanda sukun akan hilang ketika sambung bacaan pada keadaaan pertama dan tanda ini berdasarkan wasal dan hilang huruf mad pada keadaan yang kedua.

Manakala cara peletakkan tanda mad bagi mad badal dan mad lin: tidak memerlukan tanda mad pada kedua-duanya melainkan pada keadaan isyba’[2] sahaja seperti ( ءامنــوا , شـــىء , الســـآوء ).

Huruf mad: cara peletakan tanda mad pada huruf mad sama ada ditulis atau dibuang; jika huruf mad terdapat pada tulisan maka diletakka tanda mad seperti ( جاء ) dan jika huruf mad dibuang pada tulisan dan selepasnya ada huruf hamzah terbahagi kepada dua:

Pertama: diletakkan tanda kecil dan diletakkan tanda mad diatasnya seperti

( شفعـــــؤا ) pilihan syekhkhaini[3] dan sebagaimana kita beramal dengannya sekarang.

Kedua: tidak diletakkan tanda kecil tetapi diletakkan tanda mad diatasnya seperti ( شفعــــــؤا ).

Penjelasan

Jika hamzah berubah kerana bacaan tashil contohnya ( إسراءيل ) atau gugur hamzahnya ( هــــــؤلاء إن ) tidak perlu diletakkan tanda mad pada bacaaan yang dua harakah.

Dan jika huruf mad dibuang dan selepasnya tiada huruf hamzah dan tanda sukun pada ya’ muhzufah contohnya ( من الحق لا يستحى ے ) dan ya’ yang ditambah contohnya ialah (دعـــــان ے ) dan ha’ dhamir dan mim jama’ contohnya ialah

( ( إن ربـــــه , وممــا رزقناهم , ينفقون maka ulama’ dhabt membahagikan kepada dua pendapat:

Pertama: digantikan huruf mad yang dibuang seperti ( , وممازرقناهم ينفقـــــون دعــــان ے , إن ربه . فيه ے هــــــــدي) dan sebagaimana kita beramal dengannya sekarang.

Kedua: tidak digantikan huruf mad yang dibuang dan diletakkan tanda panjang seperti ( دعــــــان , إن ربه , فيه هــــــــــدي , وممــــــا زرقناهم ينفقــــــــون ).

Ittifaq ulama dhabt bahawa tiada gantian pada huruf fawatuhul suar tetapi ulama berselisih pada tanda mad. Mazhab Muatqadimun menyatakan tidak memerlukan tanda diikuti oleh ulama’ Mutaakhirin, dan pendapat lain menyatakan memerlukan letak tanda dan cara peletakkan tanda itu ada dua pendapat, pendapat pertama menyatakan letak diatas huruf seperti ( الـــــــــــم ) dan sebagaimana kita beramal dengannya sekarang dan pendapat kedua menyatakan letak dihadapan huruf seperti ( الـــــــــــم ).

Wallahu a’lam[1] Mad tabi’I juga dinamakan mad asli.

[2] Dibaca dengan bacaan enam harakat.

[3] Dua orang ulama’ iaitu Abu daud dan Abu Amru Addani


0 ulasan: